Nokia 105 - Uporaba predvidevanja vnosa besedila

background image

Uporaba predvidevanja vnosa besedila

Vaš telefon lahko ugiba, kaj želite napisati, in tako pospeši pisanje. Vnos besedila s predvidevanjem

deluje s pomočjo vgrajenega slovarja. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
1. Izberite Možnosti > Slovar in jezik.

2. Začnite pisati besedo. Ko se prikaže želena beseda, pritisnite 0.
Spreminjanje besede

Pritiskajte *, dokler se ne prikaže želena beseda.
Dodajanje nove besede v slovar

Če želene besede ni v slovarju, jo napišite, izberite Črkuj in vnesite besedo.
Preklapljanje med vnosom besedila s predvidevanjem in običajnim vnosom besedila

Pritiskajte #.

© 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

11

background image

Izklop predvidevanja vnosa

Izberite Možnosti > Slovar > Slovar izključen.