Nokia 105 - Za vašo varnost

background image

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite

več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE
Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči

interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme,

goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer

veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU
Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da

boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA
Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS
Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA
Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Microsoft

Mobile odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.
SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA
Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

ZAŠČITA SLUHA
Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki

glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.

© 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

4