Nokia 105 - Ändra ringsignalen

background image

Ändra ringsignalen

Välj olika ringsignaler för olika profiler.
1. Välj Meny > Inställningar > Ton- inställningar.

Välj

Display-

inställningar

Ton-

inställningar

Inställningar

2. Välj Ringsignal.

Välj

Ringsignalvolym

Signalinställn.

Ringsignal

Nokia Tune

3. Välj en ringsignal och välj OK.

Airy

Bold
Brook
OK

Ringsignal

Beach

Tips! Tryck och håll ned # för att snabbt aktivera den ljudlösa profilen.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

11