Nokia 105 - Använda textigenkänning

background image

Använda textigenkänning

För att snabba på skrivandet kan telefonen gissa vad du börjat skriva. Inmatning med textigenkänning

baseras på en inbyggd ordlista. Detta kanske inte är tillgängligt på alla språk.
1. Välj Alternativ > Ordbok och språket.

2. Börja skriva ett ord. Tryck på 0 när ordet du vill använda visas.
Ändra ett ord

Tryck på * flera gånger tills ordet du vill använda visas.
Lägga till ett nytt ord i ordlistan

Skriv ordet och välj Stava och ange ordet om ordet du vill använda inte finns i ordlistan.
Växla mellan traditionell inmatning och inmatning med textigenkänning

Tryck på # flera gånger.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

10

background image

Stäng av textigenkänning

Välj Alternativ > Ordbok > Ordlista av.