Nokia 105 - Skriva text

background image

Skriva text

Det är lätt och kul att skriva med knappsatsen.
Tryck på en knapp flera gånger tills tecknet visas.
Skriva ett mellanslag

Tryck på 0.
Skriva ett specialtecken eller skiljetecken

Tryck och håll ned *.
Växla mellan små och stora bokstäver

Tryck på # flera gånger.
Skriva en siffra

Tryck och håll ned #. Om du vill gå tillbaka till bokstavsläget håller du ned #.