Nokia 105 - Utforska din telefon

background image

Utforska din telefon

Utforska telefonen med en enkel knapptryckning.
1. Om du vill visa funktionerna och programmen i telefonen trycker du på Meny.

Meny

2. Tryck upp, ned, vänster eller höger på bläddringsknappen för att gå till ett program eller en

funktion.

3. Tryck på Välj för att öppna ett program eller välja funktionen.

Välj

4. Tryck på Tillbaka för att gå tillbaka till föregående vy.

Tillbaka

5. Om du vill gå tillbaka till startsidan trycker du på

.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

9

background image

6. Om du vill använda ficklampan trycker du bläddringsknappen uppåt två gånger. Tryck upp en gång

för att stänga av. Rikta inte ljuset mot någons ögon.

Gå till

Meny