Nokia 105 - Sätt på telefonen

background image

Sätt på telefonen

Klar? Sätt på telefonen och börja använda den.
1. Tryck och håll ned strömbrytaren.

2. Tryck upp eller ned för att ställa in tid. Tryck på OK.

:00

09

OK

3. Tryck upp eller ned för att ställa in datum. Tryck på OK. Telefonen är nu klar.

OK

Datum:

.01.2013

01