Nokia 105 - Sätta i SIM-kort och batteri

background image

Sätta i SIM-kort och batteri

Läs vidare om du vill veta hur du sätter i ett SIM-kort i telefonen.
1. Stäng av telefonen och ta bort bakstycket.

2. Ta ur batteriet om det är isatt.

3. Skjut in SIM-kortet under hållaren med kontaktområdet vänt nedåt.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

5

background image

4. Rikta in batteriets kontakter och tryck in batteriet.

5. Tryck bakstycket nedåt tills det låses på plats.

6. Starta telefonen genom att hålla ned

tills telefonen vibrerar.