Nokia 105 - Ringa eller besvara ett samtal

background image

Ringa eller besvara ett samtal

Fortsätt läs och lär dig hur du ringer eller besvarar ett samtal med din nya telefon.
1. Ange telefonnumret.
Om du vill skriva tecknet +, som används för internationella samtal, trycker du två gånger på *.

3456789

12

2. Tryck på

för att ringa samtalet. Om du vill avsluta samtalet trycker du på

.

123456789

Ringer

3. När någon ringer svarar du genom att trycka på

.

ringer

987654321