Nokia 105 - Skicka och ta emot meddelanden

background image

Skicka och ta emot meddelanden

Håll kontakten med dina vänner och din familj med hjälp av SMS.
1. Välj Meny > Meddelanden.

2. Välj Skriv meddelande.

3. Skriv ditt meddelande.

4. Välj Alternativ > Skicka.

5. Ange ett telefonnummer och välj OK. Ditt meddelande skickas.

6. Välj Visa på startsidan för att läsa ett mottaget meddelande.

7. Tryck ned för att läsa resten av meddelandet.
Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande.

Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

13

background image

detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket

begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

14