Nokia 105 - Spara nummer i fem separata telefonböcker

background image

Spara nummer i fem separata telefonböcker

För att använda separata telefonböcker sparar du kontakter i telefonminnet.
1. Tryck på Meny och välj Kontakter > Inställningar.

2. Välj Använt minne > Telefon för att använda telefonminnet.

3. Välj Multitelefonbok > Telefonboksstil > Multi-telefonbok.

4. Tryck på Meny och välj Kontakter > Inställningar för att lägga till en kontakt i en telefonbok.

5. Välj Multitelefonbok > Administrera kontakter.

6. Välj en kontakt och markera en telefonbok.

7. Tryck på Klar och spara ändringarna.
Välj vilken telefonbok som ska användas

Välj Multitelefonbok > Aktuell telefonbok och telefonboken du vill använda.
Byt namn på en telefonbok

Välj Multitelefonbok > Nytt namn på telefonböcker och telefonboken, ange namnet och tryck på

OK.