Nokia 105 - Ställa in ett alarm

background image

Ställa in ett alarm

Du kan använda telefonen som en alarmklocka.
1. Välj Meny > Klocka > Ställ alarm.

Välj

Alarmsignal

Alarm

Ställ alarm

Standard

2. Välj ett alarm.

Välj

Alarm2

Ställ alarm

Alarm1

Av

Av

Tips! Du kan ange upp till fem olika alarm.

3. Tryck upp eller ned för att ställa in timme. Tryck höger och sedan upp eller ned för att ställa in

minuter. Tryck på OK.

:00

08

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

16