Nokia 105 - Policy efter försäljning

background image

Policy efter försäljning

Behöver du hjälp efter att du har köpt telefonen?

Kontakta butiken där du köpte telefonen för hjälp och råd.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

18

background image

Funktionsspecifik information

1 Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens skärm.
2 Antennområdet är markerat.
3 Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan

leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.
4

Viktigt! Den här enheten har utvecklats för att endast användas med ett standard-SIM-kort (se bilden). Användning av

inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten, och data på kortet kan gå förlorade. Kontakta din mobiloperatör

för användning av ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning.

5 Om batteriet är helt urladdat kan det ta upp till 20 minuter innan laddningsindikatorn visas.
6 Anslut inte till produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till

ljudkontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via

ljudkontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.
7

Obs: Du kan ställa in telefonen så att den frågar efter en säkerhetskod. Den förinställda koden är 12345, men du kan

ändra den för att skydda din sekretess och dina personuppgifter. Observera att när du ändrar koden så måste du komma

ihåg den nya koden. Microsoft Mobile kan inte öppna eller kringgå den.