Nokia 105 - Fordon

background image

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill

veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.
Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation kan vara farlig och innebära att garantin

för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

21

background image

Förvara eller frakta inte brandfarliga eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Placera inte enheten

eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.