Nokia 105 - Hörsel

background image

Hörsel

Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det

kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.