Nokia 105 - Information om certifiering (SAR)

background image

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.
Se den tryckta användarhandboken för mer information om SAR eller gå till www.nokia.com/sar.