Nokia 105 - Inopererade medicinska enheter

background image

Inopererade medicinska enheter

För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheten ett avstånd på minst 15,3

centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka

på följande:

alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten

inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka

hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten

stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar

följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.