Nokia 105 - Medicinska enheter

background image

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. trådlösa telefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade

medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att avgöra om den har ett fullgott

skydd mot externa radiosignaler.