Nokia 105 - Nättjänster och kostnader

background image

Nättjänster och kostnader

Du kan endast använda enheten på GSM 900, 1 800-nätverk. Du behöver ett abonnemang med din tjänsteleverantör.
Du kanske måste prenumerera på vissa funktioner.