Nokia 105 - Nödsamtal

background image

Nödsamtal

1. Kontrollera att enheten är påslagen.

2. Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Du kan även behöva göra följande:

Sätt i ett SIM-kort i enheten.

Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat i enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller

begränsad grupp.

Lås upp enhetsknapparna om de är låsta.

3. Tryck flera gånger på slutknappen tills startsidan visas.

4. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.

5. Tryck på samtalsknappen.

6. Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.
När du sätter på enheten första gången så blir du ombedd att skapa ett Nokia-konto. Tryck på samtalsknappen för att slå

nödsamtal under installationen av kontot.

Viktigt! Aktivera både mobil- och internetsamtal, om telefonen stöder internetsamtal. Telefonen kan försöka ringa

nödsamtal både via mobilnäten och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte

garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.