Nokia 105 - Potentiellt explosiva miljöer

background image

Potentiellt explosiva miljöer

Stäng av enheten i potentiella explosiva miljöer, till exempel nära bensinpumpar. Gnistor kan orsaka en explosion eller brand

som kan leda till personskador eller döden. Följ de begränsningar som gäller vid platser med bränsle, kemiska fabriker eller

pågående sprängningsarbete. Platser med potentiellt explosiva miljöer kanske inte är klart utmärkta. Detta är områden där du

blir ombedd att stänga av din motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften

innehåller kemikalier eller partiklar. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med

fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.