Nokia 105 - Skydda enheten från skadligt innehåll

background image

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller

datorn.

Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll.

Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och

tillräckligt skydd.

Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast

ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och

användning.

Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers

webbplatser. Microsoft Mobile varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.