Nokia 105 - Små barn

background image

Små barn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.