Nokia 105 - Ta väl hand om enheten

background image

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

19

background image

Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.

Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.

Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.

Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.

Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket

kan skada enheten.

Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.

Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.

Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.

Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Måla inte enheten. Målarfärg kan hindra normal användning.

Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.

Håll enheten borta från magneter eller magnetfält.

Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet

eller datorn, eller skriver ned den.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att

undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller

energi. Mer information om hur du återvinner dina Nokia-produkter finns på www.nokia.com/recycle.
Den överkorsade soptunnan

Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska

produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i det vanliga

hushållsavfallet: återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.nokia.com/support för information om

närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecoprofile.