Nokia 105 - Säkerhetsinformation

background image

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela

användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN
Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka

störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning,

bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND
Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva

körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR
Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE
Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR
Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft Mobile för

användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.
HÅLL ENHETEN TORR
Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

SKYDDA DIN HÖRSEL
Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan orsaka

hörselskador. Var försiktig om du håller enheten vid örat när du använder högtalaren.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

4