Nokia 105 - Ta bort privat innehåll från telefonen

background image

Ta bort privat innehåll från telefonen

Så här tar du bort personlig information och innehåll om du köper en ny telefon eller om du vill kassera

eller återvinna din telefon.
Var uppmärksam på om du tar bort innehållet från telefonminnet eller SIM-kortet när du tar bort

privat innehåll på telefonen.
1. Välj Meny > Meddelanden > Radera meddelanden för att ta bort meddelanden.

2. Gå till mappen du vill tömma och välj Alla eller Alla lästa . Töm alla mappar separat för att ta bort

alla meddelanden från telefonen.

3. Välj Meny > Kontakter > Radera > Radera alla och platsen för att ta bort kontakter.

4. Välj Meny > Samtalsreg. > Radera samtalslistor > Alla för att ta bort samtalsinformation.

5. Kontrollera att allt personligt innehåll har tagits bort.
Ta bort allt innehåll från telefonen och återställ till ursprungliga inställningar

Ange *#7370# på startsidan för att återställa telefonen till ursprungliga inställningar och ta bort alla

data.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

17