Nokia 105 - Lyssna på radio

background image

Lyssna på radio

Använd telefonen för att lyssna på radio.
1. Anslut ett headset och välj Meny > Radio. Headset-kabeln fungerar som radioantenn.

2. Tryck ned för att gå till nästa kanal.

99,0

101

4. 100,00 MHz

3. Tryck på Alternativ och välj Stäng av för att stänga radion.

Välj

Manuell sökning
Spara kanal

Autosökning

FM-radio

Stäng av

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

15