Nokia 105 - Metin yazma

background image

Metin yazma

Tușları kullanarak kolay ve eğlenceli bir șekilde yazabilirsiniz.
İstenen harf gösterilene kadar bir tușa arka arkaya basın.
Boșluk girme

0 tușuna basın.
Özel bir karakter veya noktalama ișareti yazma

* tușunu basılı tutun.
Karakter boyutları arasında geçiș yapma

# tușuna art arda basın.
Numara girme

# tușunu basılı tutun. Harf moduna geri dönmek için # tușunu basılı tutun.