Nokia 105 - Використання інтелектуального введення тексту

background image

Використання інтелектуального введення тексту

Щоб пришвидшити введення тексту, Ваш телефон може вгадувати слово, яке Ви починаєте

вводити. Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику. Ця функція може

бути недоступна для певних мов.
1. Виберіть Опції > Словник та мову.

2. Почніть вводити слово. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть 0.
Змінення слова

Натисніть * кілька разів, доки не відобразиться потрібне слово.
Додавання нового слова до словника

Якщо потрібного слова немає у словнику, введіть слово, виберіть Правопис і введіть слово.
Переключення з інтелектуального введення тексту на традиційне та навпаки

Натисніть клавішу # кілька разів.

© 2014 Microsoft Mobile. Всі права захищені.

11

background image

Вимкнення функції інтелектуального введення тексту

Виберіть Опції > Словник > Вимк. словник.