Nokia 105 - Lưu tên và số điện thoại

background image

Lưu tên và số điện thoại

Thêm tên và số điện thoại mới vào điện thoại.
1. Bấm Menu và chọn Danh bạ.

Chọn

Danh bạ

© 2014 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

13

background image

2. Chọn Thêm số liên lạc.

Chọn

Tìm

Thêm số liên lạc

Danh bạ

3. Nhập tên và bấm OK, sau đó nhập số điện thoại và bấm OK.

OK

Tên liên lạc:

Jim Brown