Nokia 105 - Xóa nội dung riêng tư trên điện thoại cũ của bạn

background image

Xóa nội dung riêng tư trên điện thoại cũ của bạn

Nếu bạn mua điện thoại mới, hay nói cách khác là nếu bạn muốn vứt bỏ hoặc tái chế điện thoại của

mình, đây là cách bạn có thể xóa thông tin và nội dung cá nhân.
Khi xóa nội dung riêng tư trên điện thoại, hãy chú ý việc bạn sẽ xóa nội dung trên bộ nhớ máy hay thẻ

SIM.
1. Để xóa tin nhắn, hãy chọn Menu > Tin nhắn > Xóa tin nhắn.

2. Chuyển đến thư mục bạn muốn xóa tin nhắn trong đó và chọn Tất cả hoặc T.cả t.nhắn đã đọc. Để

xóa tất cả tin nhắn trên điện thoại, hãy xóa sạch tin nhắn trong từng thư mục riêng biệt.

3. Để xóa danh bạ, hãy chọn Menu > Danh bạ > Xóa > Xóa hết và chọn vị trí.

4. Để xóa thông tin cuộc gọi, hãy chọn Menu > Nhật ký ĐT > Xóa các cuộc gọi gần đây > Tất cả.

5. Kiểm tra và đảm bảo tất cả nội dung cá nhân của bạn đã được xóa.
Xóa tất cả nội dung trên điện thoại và khôi phục cài đặt gốc

Để đặt lại điện thoại về cài đặt gốc và xóa tất cả dữ liệu, trên màn hình chính, hãy nhập *#7370#.

© 2014 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

18