Nokia 105 - Phụ kiện chính hãng

background image

Phụ kiện chính hãng

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện được chấp thuận hiện có.
Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com/accessories.
Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.

Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây

kéo ra.

Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên xe xem chúng đã được lắp đúng cách và đang hoạt động theo bình thường

hay không.

Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện phức tạp nào trên xe hơi đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin
Loại: BL-5CB
Thời gian thoại:
Tối đa 12.53 giờ.
Chờ:
Tối đa 35 ngày.

Chú ý: Thời gian thoại và chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc

vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu

tố khác, và có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, sử dụng tính năng gọi điện rảnh tay, sử dụng

chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ

làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến

thời lượng thoại của thiết bị.