Nokia 105 - Tin nhắn hỗ trợ

background image

Tin nhắn hỗ trợ

Để giúp bạn tận dụng tối đa điện thoại của mình và các dịch vụ, bạn sẽ nhận được các tin nhắn văn bản tùy chỉnh miễn phí từ

Microsoft Mobile. Các tin nhắn này có chứa các mẹo, thủ thuật và hỗ trợ.
Để ngừng nhận những tin nhắn này, hãy chọn Menu.
Để cung cấp dịch vụ được mô tả ở trên, số điện thoại di động của bạn, số sê-ri của điện thoại của bạn và một số nhận dạng của đăng

ký thuê bao di động sẽ được gửi cho Microsoft Mobile khi bạn sử dụng điện thoại lần đầu tiên. Một số hoặc tất cả các thông tin cũng

có thể được gửi cho Microsoft Mobile khi cập nhật phần mềm. Thông tin này có thể được sử dụng theo quy định trong chính sách

bảo mật, có sẵn tại www.nokia.com.

© 2014 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

23