Nokia 105 - Trẻ em

background image

Trẻ em

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài

tầm tay của trẻ nhỏ.